> ag88.com >

ag88.com

NEWS

谈完不续约壹心就发生变动可接班乔欣的人比乔欣还棘手

作者:admin发布时间:2019-05-05 09:38

 《我和我的经纪人》一大看点:乔欣到底续不续约?小编在刚开始看的时候就一直关注着这件事,毕竟从综艺开播没多久,乔欣就来找老板谈续约了,结果老板续约的心思还不明显,让很多人看到杨天真这个态度,都在为乔欣心,到底是续约好还是不续约好,而悬念这是,看起来有点迟疑的乔欣,会不会果断与杨天真解约。解约这件事情真的是纠结了挺长时间的,尽管乔欣多次表达了自己想要解约的想法,也是到了最近一期,才真的行动和杨天真去谈解约这件事情,真的谈了自己今后的打算和自己想要解约的决心,而杨天真确实也同意了,说既然决定了就希望能一直好好走下去,还说之后解约如果想要回头找她都是可以的。这样一番话谈开之后,乔欣和壹心娱乐也算是确认解约的关系了,不过小编也是真的很惊讶,因为综艺播出乔欣解约片段之后,有人就去搜了壹心,发现在合作伙伴那一栏,乔欣已经消失了,名单中不再包括乔欣了,而官网如此变动,就可以看得出来,乔欣与壹心娱乐,应该是连解约手续都办理清楚了,不得不说壹心娱乐速度是真的快!当然,更加迅速的还是综艺《我和我的经纪人》里的嘉宾更换,乔欣这边确认解约,综艺后面的内容好像也是不准备让她露面了,那么就需要有新的嘉宾加入,换谁呢?预告中就看得出来,下一个女星就是春夏,她可以说是乔欣在综艺的接班者。但是这个接班者,小编觉得她比乔欣还要棘手。之前杨天真不看好乔欣,是说她没有存在感,意思就是没有什么特点,在娱乐圈难以吸引眼球,但是接班乔欣的春夏,感觉也很难处理啊,她相比较于乔欣就是太有特点了,那种文艺忧郁的气质太明显了,导致她被限定在一个很窄的发展空间内,根本没法扩宽发展。春夏成为金像影后,是因为她在《踏雪寻梅》中女主的发挥,当时女主角的气质和她是非常契合的,但是之后春夏的人气毫无波动,就在于她后来再也找不到这么契合自己气质的角了,而一旦她演的角脱离她的气质,演起来又满是违和感,观众不习惯,甚至她参加综艺都是如此,一如既往的忧郁气质,大家看多了也不会一直喜欢。只能说乔欣确实解约了,但接班乔欣的春夏同样是个棘手问题,杨天真还是要头疼哦!

 \u300a\u6211\u548c\u6211\u7684\u7ecf\u7eaa\u4eba\u300b\u4e00\u5927\u770b\u70b9\uff1a\u4e54\u6b23\u5230\u5e95\u7eed\u4e0d\u7eed\u7ea6\uff1f\u5c0f\u7f16\u5728\u521a\u5f00\u59cb\u770b\u7684\u65f6\u5019\u5c31\u4e00\u76f4\u5173\u6ce8\u7740\u8fd9\u4ef6\u4e8b\uff0c\u6bd5\u7adf\u4ece\u7efc\u827a\u5f00\u64ad\u6ca1\u591a\u4e45\uff0c\u4e54\u6b23\u5c31\u6765\u627e\u8001\u677f\u8c08\u7eed\u7ea6\u4e86\uff0c\u7ed3\u679c\u8001\u677f\u7eed\u7ea6\u7684\u5fc3\u601d\u8fd8\u4e0d\u660e\u663e\uff0c\u8ba9\u5f88\u591a\u4eba\u770b\u5230\u6768\u5929\u771f\u8fd9\u4e2a\u6001\u5ea6\uff0c\u90fd\u5728\u4e3a\u4e54\u6b23\u64cd\u5fc3\uff0c\u5230\u5e95\u662f\u7eed\u7ea6\u597d\u8fd8\u662f\u4e0d\u7eed\u7ea6\u597d\uff0c\u800c\u60ac\u5ff5\u8fd9\u662f\uff0c\u770b\u8d77\u6765\u6709\u70b9\u8fdf\u7591\u7684\u4e54\u6b23\uff0c\u4f1a\u4e0d\u4f1a\u679c\u65ad\u4e0e\u6768\u5929\u771f\u89e3\u7ea6\u3002

 \u89e3\u7ea6\u8fd9\u4ef6\u4e8b\u60c5\u771f\u7684\u662f\u7ea0\u7ed3\u4e86\u633a\u957f\u65f6\u95f4\u7684\uff0c\u5c3d\u7ba1\u4e54\u6b23\u591a\u6b21\u8868\u8fbe\u4e86\u81ea\u5df1\u60f3\u8981\u89e3\u7ea6\u7684\u60f3\u6cd5\uff0c\u4e5f\u662f\u5230\u4e86\u6700\u8fd1\u4e00\u671f\uff0c\u624d\u771f\u7684\u884c\u52a8\u548c\u6768\u5929\u771f\u53bb\u8c08\u89e3\u7ea6\u8fd9\u4ef6\u4e8b\u60c5\uff0c\u771f\u7684\u8c08\u4e86\u81ea\u5df1\u4eca\u540e\u7684\u6253\u7b97\u548c\u81ea\u5df1\u60f3\u8981\u89e3\u7ea6\u7684\u51b3\u5fc3\uff0c\u800c\u6768\u5929\u771f\u786e\u5b9e\u4e5f\u540c\u610f\u4e86\uff0c\u8bf4\u65e2\u7136\u51b3\u5b9a\u4e86\u5c31\u5e0c\u671b\u80fd\u4e00\u76f4\u597d\u597d\u8d70\u4e0b\u53bb\uff0c\u8fd8\u8bf4\u4e4b\u540e\u89e3\u7ea6\u5982\u679c\u60f3\u8981\u56de\u5934\u627e\u5979\u90fd\u662f\u53ef\u4ee5\u7684\u3002

 \u8fd9\u6837\u4e00\u756a\u8bdd\u8c08\u5f00\u4e4b\u540e\uff0c\u4e54\u6b23\u548c\u58f9\u5fc3\u5a31\u4e50\u4e5f\u7b97\u662f\u786e\u8ba4\u89e3\u7ea6\u7684\u5173\u7cfb\u4e86\uff0c\u4e0d\u8fc7\u5c0f\u7f16\u4e5f\u662f\u771f\u7684\u5f88\u60ca\u8bb6\uff0c\u56e0\u4e3a\u7efc\u827a\u64ad\u51fa\u4e54\u6b23\u89e3\u7ea6\u7247\u6bb5\u4e4b\u540e\uff0c\u6709\u4eba\u5c31\u53bb\u641c\u4e86\u58f9\u5fc3\u5a31\u4e50\u5b98\u7f51\uff0c\u53d1\u73b0\u5728\u5408\u4f5c\u4f19\u4f34\u90a3\u4e00\u680f\uff0c\u4e54\u6b23\u5df2\u7ecf\u6\u5931\u4e86\uff0c\u540d\u5355\u4e2d\u4e0d\u518d\u5305\u62ec\u4e54\u6b23\u4e86\uff0c\u800c\u5b98\u7f51\u5982\u6b64\u53d8\u52a8\uff0c\u5c31\u53ef\u4ee5\u770b\u5f97\u51fa\u6765\uff0c\u4e54\u6b23\u4e0e\u58f9\u5fc3\u5a31\u4e50\uff0c\u5e94\u8be5\u662f\u8fde\u89e3\u7ea6\u624b\u7eed\u90fd\u529e\u7406\u6e05\u695a\u4e86\uff0c\u4e0d\u5f97\u4e0d\u8bf4\u58f9\u5fc3\u5a31\u4e50\u901f\u5ea6\u662f\u771f\u7684\u5feb\uff01

 \u5f53\u7136\uff0c\u66f4\u52a0\u8fc5\u901f\u7684\u8fd8\u662f\u7efc\u827a\u300a\u6211\u548c\u6211\u7684\u7ecf\u7eaa\u4eba\u300b\u91cc\u7684\u5609\u5bbe\u66f4\u6362\uff0c\u4e54\u6b23\u8fd9\u8fb9\u786e\u8ba4\u89e3\u7ea6\uff0c\u7efc\u827a\u540e\u9762\u7684\u5185\u5bb9\u597d\u50cf\u4e5f\u662f\u4e0d\u51c6\u5907\u8ba9\u5979\u9732\u9762\u4e86\uff0c\u90a3\u4e48\u5c31\u9700\u8981\u6709\u65b0\u7684\u5609\u5bbe\u52a0\u5165\uff0c\u6362\u8c01\u5462\uff1f\u9884\u544a\u4e2d\u5c31\u770b\u5f97\u51fa\u6765\uff0c\u4e0b\u4e00\u4e2a\u5973\u661f\u5c31\u662f\u6625\u590f\uff0c\u5979\u53ef\u4ee5\u8bf4\u662f\u4e54\u6b23\u5728\u7efc\u827a\u7684\u63a5\u73ed\u8005\u3002

 \u4f46\u662f\u8fd9\u4e2a\u63a5\u73ed\u8005\uff0c\u5c0f\u7f16\u89c9\u5f97\u5979\u6bd4\u4e54\u6b23\u8fd8\u8981\u68d8\u624b\u3002\u4e4b\u524d\u6768\u5929\u771f\u4e0d\u770b\u597d\u4e54\u6b23\uff0c\u662f\u8bf4\u5979\u6ca1\u6709\u5b58\u5728\u611f\uff0c\u610f\u601d\u5c31\u662f\u6ca1\u6709\u4ec0\u4e48\u7279\u70b9\uff0c\u5728\u5a31\u4e50\u5708\u96be\u4ee5\u5438\u5f15\u773c\u7403\uff0c\u4f46\u662f\u63a5\u73ed\u4e54\u6b23\u7684\u6625\u590f\uff0c\u611f\u89c9\u4e5f\u5f88\u96be\u5904\u7406\u554a\uff0c\u5979\u76f8\u6bd4\u8f83\u4e8e\u4e54\u6b23\u5c31\u662f\u592a\u6709\u7279\u70b9\u4e86\uff0c\u90a3\u79cd\u6587\u827a\u5fe7\u90c1\u7684\u6c14\u8d28\u592a\u660e\u663e\u4e86\uff0c\u5bfc\u81f4\u5979\u88ab\u9650\u5b9a\u5728\u4e00\u4e2a\u5f88\u7a84\u7684\u53d1\u5c55\u7a7a\u95f4\u5185\uff0c\u6839\u672c\u6ca1\u6cd5\u6269\u5bbd\u53d1\u5c55\u3002

 \u6625\u590f\u6210\u4e3a\u91d1\u50cf\u5956\u5f71\u540e\uff0c\u662f\u56e0\u4e3a\u5979\u5728\u300a\u8e0f\u96ea\u5bfb\u6885\u300b\u4e2d\u5973\u4e3b\u7684\u53d1\u6325\uff0c\u5f53\u65f6\u5973\u4e3b\u89d2\u8272\u7684\u6c14\u8d28\u548c\u5979\u662f\u975e\u5e38\u5951\u5408\u7684\uff0c\u4f46\u662f\u4e4b\u540e\u6625\u590f\u7684\u4eba\u6c14\u6beb\u65e0\u6ce2\u52a8\uff0c\u5c31\u5728\u4e8e\u5979\u540e\u6765\u518d\u4e5f\u627e\u4e0d\u5230\u8fd9\u4e48\u5951\u5408\u81ea\u5df1\u6c14\u8d28\u7684\u89d2\u8272\u4e86\uff0c\u800c\u4e00\u65e6\u5979\u6f14\u7684\u89d2\u8272\u8131\u79bb\u5979\u7684\u6c14\u8d28\uff0c\u6f14\u8d77\u6765\u53c8\u6ee1\u662f\u8fdd\u548c\u611f\uff0c\u89c2\u4f17\u4e0d\u4e60\u60ef\uff0c\u751a\u81f3\u5979\u53c2\u52a0\u7efc\u827a\u90fd\u662f\u5982\u6b64\uff0c\u4e00\u5982\u65e2\u5f80\u7684\u5fe7\u90c1\u6c14\u8d28\uff0c\u5927\u5bb6\u770b\u591a\u4e86\u4e5f\u4e0d\u4f1a\u4e00\u76f4\u559c\u6b22\u3002

 \u53ea\u80fd\u8bf4\u4e54\u6b23\u786e\u5b9e\u89e3\u7ea6\u4e86\uff0c\u4f46\u63a5\u73ed\u4e54\u6b23\u7684\u6625\u590f\u540c\u6837\u662f\u4e2a\u68d8\u624b\u95ee\u9898\uff0c\u6768\u5929\u771f\u8fd8\u662f\u8981\u5934\u75bc\u54e6\uff01).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return dow[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete dow[o]}catch(e){dow[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return dow[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete dow[o]}catch(e){dow[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),dow[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.Name),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.Name)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this..load(this.Name),this..setAttribute(e,t),this..save(this.Name))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this..load(this.Name);var n=this..getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this..removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=dow.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=dow.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名已经被使用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包含不适当内容},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支持中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不能全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称已经被使用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包含不适当内容},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不能全部是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,支持中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号格式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号已经,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码格式有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入密码},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:密码长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:密码安全级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:密码弱,有风险,请重新输入},PASSWORD_ORDERED:{errno:54999,errmsg:密码不能为连续字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT:{errno:54999,errmsg:密码不能全为相同字符},PASSWORD_WRONG:{errno:220,errmsg:登录密码错。

Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms